Ritilät ja porrasaskelmat

Puristehitsattu kuumasinkitty porrasaskelma

Kuumasinkityt ritilät ja porrasaskelmat

Ritilät valmistetaan kantavasta lattateräksestä ja erikoisvalmisteisesta sideteräksestä. Sideteräs puristehitsataan kantoteräkseen vastushitsauksella. Rakenteesta johtuen vain kantoteräs vastaa kuormitusrasitteesta sideteräksen toimiessa kantoteräksen tukirakenteena. Puristehitsauksessa jokainen ritilän kantoteräksen ja sideteräksen yhtymäkohta on liitetty lujasti toisiinsa. Hitsatut ritilät muodostavat yhtenäisen kiinteän rakenteen ja ovat kestäviä sekä turvallisia. Ritilän tärkeimmät ominaisuudet ovat vankka kuormituskestävyys, turvallisuus, lujuus sekä nopea asennus. Ritilöiden ominaisuudet tarjoavat laajat käyttömahdollisuudet tehtaiden kulku- ja hoitotasoina, huoltokäytävinä ja työskentelytasoina, rakennuksien portaikkoina, hätäpoistumisteinä ja käyntisiltoina, julkisivuelementteinä ja muissa kohteissa joissa ihmisten työskentelyyn ja liikkumiseen tarvitaan turvallista ja kestävää alustaa. Ritilöitä on saatavilla sekä sileäpintaisina että myös hammastettuna, jotta ne ovat turvallisia liukkaissa kohteissa. Ritiläaskelmat on aina meillä liukuturvallisia.

Lue lisää

Ritilän kiinnittimet

Valkoimastamme löytyy ritilöiden asennukseen tarvittavat kiinnikkeet eri ritilätyypeille ja erilaisille vahvuuksille.

Lue lisää

Kemiallinen analyysi

Iskusitkeyttä vaativien pitkien ja litteiden teräslaatujen kemiallinen koostumus charge-analyysissä. EN 10025-2.

Huomaa, että alla olevat taulukot ovat otteita EN 10025-2 -standardista ja että lisätiedot löytyvät täydellisestä standardista. Seuraavat tiedot ovat vain ohjeellisia.

Kemiallinen analyysi.PNG

Mekaaniset ominaisuudet- Myötörajan minimiarvo

Mekaaniset ominaisuudet huoneenlämpötilassa pitkille ja litteille terästuotteille, joilla on määritelty iskusitkeys. EN 10025-2.

Huomaa, että alla olevat taulukot ovat otteita EN 10025-2 -standardista ja että lisätiedot löytyvät täydellisestä standardista. Seuraavat tiedot ovat vain ohjeellisia.

Myötörajan minimiarvo.PNG

Mekaaniset ominaisuudet- Murtumisen minimiraja

Mekaaniset ominaisuudet huoneenlämpötilassa pitkille ja litteille terästuotteille, joilla on määritelty iskusitkeys. EN 10025-2.

Huomaa, että alla olevat taulukot ovat otteita EN 10025-2 -standardista ja että lisätiedot löytyvät täydellisestä standardista. Seuraavat tiedot ovat vain ohjeellisia.

Murtumisen minimiarvo.PNG

Rakenneteräksen yleiset nimitykset

Rakenneteräksen yleiset nimitykset.PNG

  • Taulukot

    Taulukot ja selitykset ovat apuna oikeaa teräslaatua valittaessa ja viittenä myös mittojen toleransseille sekä kemiallisille ja mekaanisille ominaisuuksille. Sieltä löytyvät myös lyhenteiden ja nimityksien selitykset.

  • RAKENNETERÄSTEN LAATUVAATIMUKSET

    Terästuotteiden ominaisuuksia, suorituskykyä ja toimitusolosuhteita säätelevät niihin liittyvät tuotestandardit, useimmiten koko EU:ssa voimassa oleva eurooppalainen standardi (EN). Monet näistä EN-standardeista sisältävät ns.harmonisoidun standardin, joka ohjaa tuotteen CE-merkintää.

  • KESTÄVÄ KEHITYS

    BE Group tekee johdonmukaisesti töitä ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa ja parantaa omaa toimintaansa jatkuvasti. Teemme työtä kestävän kehityksen eteen mahdollistamalla sen, että pieniä teräseriä hankkivat pienet ja keskisuuret yritykset voivat ostaa kestävää terästä kilpailukykyiseen hintaan.