Palvelut

Iso banneri verkkosivut (1).jpg

SUORAAN TARPEESEEN

Saatte tarpeitanne vastaavat teräs- ja alumiinikomponentit suoraan tuotantolinjallenne juuri silloin kun niitä tarvitaan. 
Tuotantopalvelumme kattavat terästen ja alumiinien monipuoliset leikkausmenetelmät, sahauksen, sinkopuhdistuksen, suojamaalauksen, särmäyksen ja porauksen. Varastoimme myös asiakasräätälöityjä setti-/varastonnimikkeitä. Nimikkeet voivat sisältää useampia erilaisia kappaleita, joissa on eri työvaiheita esikäsiteltyinä.

PAREMPAA TUOTTOA

Voitte keskittyä ydinosaamisenne kehittämiseen, kun me hoidamme puolestanne raaka-aineen varastoinnin ja kuljetuksen. Kun hoidamme puolestanne raaka-aineen varastoinnin, käsittelyn ja siirtelyt sekä toimitamme valmiit osat tuotantoon, vapautuu kapasiteettia ja pääomaa muita investointeja varten. Samalla keskeneräinen tuotanto vähenee ja kuljetuskustannukset pienenevät eli pääoman kiertonopeus kasvaa ja tuottoaste nousee.

ASIAKKAANNE HYÖDYKSI

Tuotantopalveluitamme käyttämällä pystytte palvelemaan omaa asiakastanne joustavasti ja kustannustehokkaasti.
Tavoitteenamme on tehdä toiminnastanne entistä kustannustehokkaampaa ja saada se vastaamaan asiakkaittenne tarpeita mahdollisimman hyvin. Tuotantopalveluidemme avulla varmistatte yrityksenne tuotannon joustavuuden ja pystytte palvelemaan asiakkaitanne suhdannetilanteesta huolimatta