YRITYSVASTUU

BE GROUP LUO VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA

BE Groupin kestävän kehityksen työ perustuu koko yrityksen tavoitteeseen luoda vastuullista liiketoimintaa. Pyrimme rajoittamaan organisaation ympäristövaikutuksia ja varmistamaan, että konserni on taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti vastuullinen toimija.

TOIMINTAOHJE

BE Groupin Toimintaohje (Code of Conduct) kertoo vastuustamme liikekumppaneita, omistajia, työntekijöitä ja yhteiskuntaa kohtaan.

Toimintaohjeeseen sisältyvät eettiset suuntaviivat koskevat kaikkia BE Groupin työntekijöitä. Konsernin kaikki esimiehet vastaavat siitä, että työntekijät noudattavat Toimintaohjetta ja toimivat itse esimerkkinä.

Lue Toimintaohje tästä (englanniksi) PDF.

 

KESTÄVÄ KEHITYS

BE Groupilla toimii kestävän kehityksen työryhmä, joka toimii aihealueen kysymysten parissa ja on määritellyt konsernille tärkeimpiä painopistealueita. 

Painopistealueita ovat ilmastonmuutoksen ja hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen, vaatimusten asettelu ja seuranta toimittajaketjussa, kestävän kehityksen integrointi koko konsernissa sekä vuoropuhelun lisääminen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Lue Kestävä kehitys -raportti tästä (englanniksi): PDF