BE työnantajana

 

YRITYSKULTTUURIMME

Yrityksemme on rakennettu sellaisten ihmisten ympärille, jotka saavat asioita tapahtumaan ja jotka tekevät työtä asiakaslupausten lunastamiseksi: se mitä luvataan, se tehdään. 

Jokapäiväistä työtä meillä BE Groupissa ohjaavat perusarvomme: dynaamisuus, läpinäkyvyys ja kestävä kehitys. Etsimme uteliaasti uusia toimintatapoja antamalla tilaa aloitteille ja ideoille. Työympäristöämme leimaa lämpö, avoimuus ja arvostus.

BE Groupissa työskentelee palveluhenkisiä työntekijöitä, jotka keskinäisellä avuliaisuudellaan luovat toimivan työyhteisön ja hyvän yhteishengen. Arvostamme omistautumista, halua oppia ja kehittyä päivittäisessä työssä ja tarjoammekin siihen mahdollisuuksia työuran kaikissa vaiheissa. Meillä työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työhönsä ja näkemään työlleen tarkoituksen. BE Group haluaa olla turvallinen työnantaja. 

Menestymiseen tarvitaan motivoituneiden, tehokkaiden ja osallistuvien työntekijöiden lisäksi myös hyvää ja sitoutunutta johtajuutta. Vain siten mahdollistetaan työsuoritteiden hyvä laatu, yrityskulttuurimme kehittyminen ja yrityksen kasvaminen. Tutustu yritykseemme tarkemmin täällä.

TERVEYS JA TYÖHYVINVOINTI

BE Groupissa panostamme työntekijöiden terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön ja olemme sitoutuneet sen jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä tapaturmia ja vähentää työpaikalla esiintyviä terveys- ja turvallisuusriskejä. Odotamme myös työntekijöiltämme henkilökohtaista vastuunottoa sekä omasta että muiden turvallisuudesta työpaikalla.

Tarjoamme BE Groupissa työntekijöillemme mahdollisuuden pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta aktivoimalla työntekijöitämme myös vapaa-ajallaan monipuolisten harrastusten pariin. Yhteiset harrastukset ja tapahtumat vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja luovat hyvää yhteishenkeä. 

Kehitämme organisaatiotamme jatkuvasti työntekijöiltä saadun palautteen avulla. Teemme säännöllisiä henkilöstökyselyjä, joista saamme arvokasta tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä ja osallistumisesta yrityksen ja sen toiminnan kehittämiseen. Kyselyiden tulokset osoittavat, että suurin osa työntekijöistämme on tyytyväisiä, motivoituneita ja sitoutuneita. 

BE Groupissa panostetaan yksilön terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun työntekijä voi hyvin, energiaa riittää ja työsuoritukset pysyvät laadukkaina. Silloin myös yritys voi hyvin.

HALUAMME OLLA VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

BE Group haluaa toiminnallaan luoda parempaa työelämää nyt ja tulevaisuudessa, joten noudatamme toiminnassamme seuraavia vastuullisen työnantajan periaatteita:

Syrjimättömyys 

BE Groupilla kaikenlainen syrjintä ja häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Haluamme että työntekijämme tuntevat tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja rakennamme yhdessä tasa-arvoista työkulttuuria. Jokainen uusi työntekijämme perehtyy ja sitoutuu noudattamaan BE Groupin Code of conduct toimintaohjeitamme.

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Haluamme BE Groupilla että työntekijämme voivat hyvin ja olemme sitoutuneet työntekijöittemme työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tuemme työntekijöidemme kulttuuri- ja harrastustoimintaa kulttuuri- ja liikuntaedun kautta ja kannustamme henkilöstöämme perustamaan harrastusporukoita, joiden toimintaa tuemme.

Työskentelemme hybridimallissa, jolloin työntekijä voi työskennellä osittain toimistolla ja osittain valitsemassaan paikassa, niissä työtehtävissä missä se on mahdollista.

Esihenkilötyöhön panostaminen 

Johtamisperiaatteidemme mukaisesti esihenkilömme toimivat roolimalleina ja rohkaisevat muita käyttäytymällä kunnioittavasti. Teemme työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, olemme dynaamisia ja viestimme läpinäkyvästi. Tarjoamme esihenkilöillemme koulutusta esihenkilötyön tueksi ja panostamme myös asianmukaisiin tavoite- ja kehityskeskusteluihin.

Työn merkitys ja työssä kehittyminen 

Haluamme että BE Groupilla on mukavaa työskennellä. Tunnistamme henkilöitä motivoivat tekijät ja pyrimme johtamaan niiden kautta. Hyödynnämme tavoite- ja kehityskeskusteluja osaamisen vahvistamiseen ja työnkuvien kehittämiseen. Vuosittaisesta henkilöstökyselystä saatavien tiimikohtaisten tulosten avulla jokainen tiimi edelleen kehittää omaa toimintaansa.

Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus 

Toimimme lakien, työehtosopimuksen ja muiden asetusten mukaisesti. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja tuemme kannustejärjestelmillä työntekijöittemme työmotivaatiota.

Hyvä hakijakokemus

Arvostamme jokaista työnhakijaa ja kohtelemme työnhakijoita kunnioittavasti. Laadimme työpaikkailmoituksen selkeäksi ja informatiiviseksi, jotta hakija pystyy sen perusteella arvioimaan tehtävän itselleen sopivuutta sekä omaa onnistumistaan työssä.