BE työnantajana

YRITYSKULTTUURIMME

Yrityksemme on rakennettu sellaisten ihmisten ympärille, jotka saavat asioita tapahtumaan ja jotka tekevät työtä asiakaslupausten lunastamiseksi: se mitä luvataan, se tehdään. 

Jokapäiväistä työtä meillä BE Groupissa ohjaavat perusarvomme: dynaamisuus, läpinäkyvyys ja kestävä kehitys. Etsimme uteliaasti uusia toimintatapoja antamalla tilaa aloitteille ja ideoille. Työympäristöämme leimaa lämpö, avoimuus ja arvostus.

BE Groupissa työskentelee palveluhenkisiä työntekijöitä, jotka keskinäisellä avuliaisuudellaan luovat toimivan työyhteisön ja hyvän yhteishengen. Arvostamme omistautumista, halua oppia ja kehittyä päivittäisessä työssä ja tarjoammekin siihen mahdollisuuksia työuran kaikissa vaiheissa. Meillä työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työhönsä ja näkemään työlleen tarkoituksen. BE Group haluaa olla turvallinen työnantaja. 

Menestymiseen tarvitaan motivoituneiden, tehokkaiden ja osallistuvien työntekijöiden lisäksi myös hyvää ja sitoutunutta johtajuutta. Vain siten mahdollistetaan työsuoritteiden hyvä laatu, yrityskulttuurimme kehittyminen ja yrityksen kasvaminen. Tutustu yritykseemme tarkemmin täällä.
 

TERVEYS JA TYÖHYVINVOINTI

BE Groupissa panostamme työntekijöiden terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön ja olemme sitoutuneet sen jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä tapaturmia ja vähentää työpaikalla esiintyviä terveys- ja turvallisuusriskejä. Odotamme myös työntekijöiltämme henkilökohtaista vastuunottoa sekä omasta että muiden turvallisuudesta työpaikalla.

Tarjoamme BE Groupissa työntekijöillemme mahdollisuuden pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta aktivoimalla työntekijöitämme myös vapaa-ajallaan monipuolisten harrastusten pariin. Yhteiset harrastukset ja tapahtumat vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja luovat hyvää yhteishenkeä. 

Kehitämme organisaatiotamme jatkuvasti työntekijöiltä saadun palautteen avulla. Teemme säännöllisiä henkilöstökyselyjä, joista saamme arvokasta tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä ja osallistumisesta yrityksen ja sen toiminnan kehittämiseen. Kyselyiden tulokset osoittavat, että suurin osa työntekijöistämme on tyytyväisiä, motivoituneita ja sitoutuneita. 

BE Groupissa panostetaan yksilön terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun työntekijä voi hyvin, energiaa riittää ja työsuoritukset pysyvät laadukkaina. Silloin myös yritys voi hyvin.