Ympäristö

Hoidamme velvoitteemme vastuullisesti 

YMPÄRISTÖVASTUU

Toimimme arvoketjussa jossa hiilijalanjälki on suuri. Toimittajien ja asiakkaiden välissä toimiminen edellyttää omien laitostemme ympäristöasioiden kunnossapidon lisäksi panostusta koko ketjun ympäristökuorman vähentämiseksi. Pyrimme jatkuvasti pienentämään energiankulutusta ja päästöjä sekä kehittämään kierrätystä. Hankintatoimemme pyrkii enenevässä määrin hankkimaan materiaalimme sellaisilta toimijoilta, joilla on EN 14001 –hyväksytty tai vastaava ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2018 76% materiaaleista tuli hyväksytyiltä toimittajilta. 

Ympäristöasioista huolehtiminen on henkilökunnan jokapäiväistä työtä.

Meillä on menestyksekkäästä ympäristötyöstä pitkät perinteet, jo vuodesta 2002 lähtien ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu EN 14001 mukaan ja ympäristötekoihin on ryhdytty mm. Lahdessa teräspalvelutoiminnot siirrettiin pois Lahden Mytäjäisistä pohjavesimuodostumisalueen päältä Lahden Lotilaan vuonna 2009.

BE Groupilla on toiminnalleen tarvittavat ympäristöluvat.


Tavoitteemme

  • Noudatamme ympäristölainsäädännön ja paikallisten viranomaisten määräyksiä.
  • Vähennämme energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen kulutusta.
  • Parannamme jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa ja pienennämme ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Seuraamme ja tarkistamme ympäristötyömme edistymistä säännöllisesti.
  • Vähennämme jätteitä, päästöjä sekä hukkaa teräspalvelukeskuksissamme ja toimipaikoissamme.
  • Etsimme ja edistämme mahdollisuuksia tehdä prosesseihimme ja laitteisiimme ympäristöparannuksia niihin kohdistuvien investointien ja muutosten yhteydessä.
  • Pidämme yllä korkeaa ympäristöasioiden tuntemusta huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta.
  • Dokumentoimme ja viestimme ympäristötyöstämme henkilöstöllemme. Annamme avointa ja asiallista tietoa ulkoisille sidosryhmille.
  • Meillä on asianmukainen valmius käsitellä ympäristövahinkoja ja tahattomia ympäristöpäästöjä.

 

Kuljetukset

BE Groupin tavoitteena on lisätä saapuvien tavaroiden toimitusketjussa junien ja laivojen käyttöä poissulkematta muita energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja. 

Seuraamme ja laskemme meille saapuvien ja teräspalvelukeskuksistamme lähtevien kuljetusmuotojen osuuksia ja päästöjä. 99,6 prosenttia toimituksistamme asiakkaille hoidetaan 14001 –sertifioidulla kuljetusliikkeellä. Osassa kuljetuksista käytetään uusiutuvaa, tähteistä ja jätteistä valmistettavaa MY Diesel –polttoainetta.


Energiankulutus

Energiankulutusta hillitään etähallinnan avulla, jolloin valoa, ilmanvaihtoa ja lämpöä voidaan säätää tarpeen mukaan.


Tuotannon päästöt

BE Groupin omasta toiminnasta syntyy vain vähän päästöjä. VOC –päästöt aiheutuvat pääasiassa maalauksia tekevästä Turun tuotantolaitoksesta. Maali- ja liuotinhöyryt kerätään tehokkaasti talteen ja muutetaan lämpöenergiaksi. Sinkopuhdistuksen ja leikkuukoneiden aiheuttama pöly kerätään suodattimilla talteen. 

Tuotantoyksiköillä on tarvittavat ympäristöluvat. 


Kierrätys

BE Groupin toiminnan sivuvirrat ovat pääasiassa metalleja, puuta ja pahvia, jotka lajitellaan ja kierrätetään. Olemme Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen.

 

Hiilijalanjälki 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on merkittävä maailmanlaajuinen ympäristöhaaste. Teräksen tuottajasta loppukäyttäjään ulottuvassa jalostusketjussa suurin osa päästöistä syntyy tuottajan tasolla. BE Group tekee oman osuutensa päästöjen vähentämiseksi. 

Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty muun muassa siirtymällä uusiutuvan sähkön käyttöön ja osa laitoksistamme lämpenee BIO-kaasulla. Asiakkaille toimitetuista teräksistä osa on kuljetettu uusiutuvalla, tähteistä ja jätteistä valmistetulla MY Diesel –polttoaineella. 

BEGroup_tCO2_a.pngCO₂ päästöt vuositasolla

BEGroup_CO2kg_sold_ton.png

CO₂ päästöjen kehitys vuodesta 2014 lähtien myytyä tonnia kohden