Kestävämpään tulevaisuuteen vähäpäästöisillä teräksillä

19.12.2023

Miten vähäpäästöinen teräs muuttaa terästeollisuutta?

Vähäpäästöinen teräs on viime vuosina noussut yhdeksi merkittävimmistä innovaatioista terästeollisuudessa. Se ei ainoastaan merkitse pienempää hiilijalanjälkeä, vaan myös uudenlaisia ajattelutapoja sekä toimintamalleja. Kysymykset siitä, mitä vähäpäästöinen teräs on, miten se muuttaa terästeollisuutta, ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi BE Groupin kaltaisille yrityksille ja loppuasiakkaille, ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan.

Uutiskuva-vteräs (2).jpg

Mitä toimenpiteitä BE Group on tehnyt?

Ensimmäisiä toimenpiteitä vähäpäästöisen teräksen hankintaan olemme tehneet jo vuonna 2021, jolloin BE Group solmi aiesopimuksen H2 Green Steelin kanssa fossiilivapaan teräksen jakelusta. Keväällä 2023 BE Group ja SSAB julkistivat kumppanuuden fossiilivapaan teräksen tarjoamisesta, jonka tavoitteena on luoda ympäristöystävällinen arvoketju Suomen teräsmarkkinoille.

- Kuumavalssattuja avopalkkeja olemme ostaneet vähäpäästöisenä varastoomme jo vuoden 2023 alusta alkaen ja vuoden 2024 alusta laajennamme valikoimaa usean toimittajan avulla, tavoitteena saada vuoden 2024 aikana varasto avopalkeissa mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Tällä hetkellä vähäpäästöinen vaihtoehto löytyy ArcelorMittalilta XCarb tuotesarjasta, Peiner Trägeriltä SALCOS tuotesarjasta sekä Stahlwerk Thuringeniltä Green Steel tuotemerkillä. Kankituotteissa olemme tehneet sopimuksen koko BE Groupin osalta Beltrame Groupin kanssa hiilineutraaliin Chalibria tuotesarjaan siirtymisestä heidän valmistusohjelmansa puitteissa. Näin saadaan myös kankituotteissa varastovalikoimaa vähäpäästöisemmäksi, kertoo pitkien tuotteiden ja putkien tuotepäällikkö Jarkko Mantila.

Vähäpäästöisen teräksen hyödyt 

Vähäpäästöisellä teräksellä on merkittäviä etuja terästeollisuudelle sekä ympäristölle. Terästeollisuudelle se tarjoaa mahdollisuuden uudistua ja pysyä kilpailukykyisenä globaalilla markkinalla, jossa ympäristönormit ja -vaatimukset kiristyvät. Käyttämällä vähäpäästöistä terästä, teollisuudenalan yritykset voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään ja olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ympäristön kannalta vähäpäästöinen teräs vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä, mikä on elintärkeää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. 

Mitä hyötyä tästä on asiakkaalle?

Vähäpäästöinen teräs tarjoaa asiakkaillemme useita merkittäviä etuja. Vähäpäästöisten terästen käyttö mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisyyteen. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä globaalissa toimintaympäristössä, jossa ympäristötietoisuus ja vastuullinen liiketoiminta korostuvat. Vähäpäästöisen teräksen käyttö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia projekteissa, joissa vihreä rakentaminen ja uusiutuva energia ovat avainasemassa.

-Vastuullisuus luo luottamusta ja vahvistaa pitkäaikaisia asiakassuhteita. Asiakkaat voivat tehdä kestäviä valintoja valitsemalla kumppanikseen yrityksen, joka tarjoaa vähäpäästöistä terästä, toimii yrityksenä vastuullisesti sekä kestävää kehitystä tukien, kertoo myyntijohtaja Risto Hovila.

Tulevaisuuden näkymät sekä tavoitteet

BE Groupin päästövähennystavoitteena on olla nettonolla vuoteen 2040 mennessä. Vähäpäästöiset teräkset tukevat tätä tavoitetta tarjoamalla ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon perinteisille terästuotteille. Vähäpäästöisen teräksen käyttö auttaa myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä koko toimitusketjussa, mikä on tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaikki tämä, on linjassa arvojemme kanssa, joilla osoitamme sitoutumista kestävään kehitykseen. 

-Vähäpäästöisten terästen ja kestävää kehitystä tukevien tuotteiden kysyntä tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa. Tämä toki luo paineita yrityksille sopeutua ja tarjota entistäkin ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja vastatakseen markkinoiden odotuksiin. Tämä suuntaus asettaa yrityksille haasteita, mutta samalla tarjoaa mahdollisuuksia erottua kilpailijoista ja rakentaa vahvempia suhteita asiakkaisiin, kertoo myyntijohtaja Risto Hovila.