BE Groupin toisen neljänneksen tulos 2023

13.7.2023

BE Groupin toisen neljänneksen tulos 2023

  • BE Group -konsernin liikevaihto laski 31 prosenttia 1 406 miljoonaan Ruotsin kruunuun (2 044).
  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 33 miljoonaa kruunua (291).
  • Liiketulos oli 26 miljoonaa kruunua (313). Tähän sisältyi varastotappiota −7 miljoonaa kruunua (22).
  • Tulos verojen jälkeen oli 19 miljoonaa kruunua (251).
  • Liiketoiminnan kassavirta nousi 132 miljoonaan kruunuun (127).
  • Osakekohtainen tulos oli 1,47 kruunua (19,30).
  • Uusi luottosopimus on allekirjoitettu 775 miljoonan Ruotsin kruunun luottojärjestelystä

Konsernijohtaja kommentoi:

Kysynnän heikkeneminen varsinkin rakennusteollisuudesta johti toisella neljänneksellä liikevaihdon 31 prosentin laskuun 1 406 miljoonaan kruunuun (2 044). Tämä yhdessä katepaineiden kanssa aiheutti kertaluontoisista eristä sekä varastotappioista puhdistetun operatiivisen liiketuloksen pienenemiseen 33 miljoonaan kruunuun (291). Varastotappiot olivat −7 miljoonaa kruunua (22), ja siksi liiketulos oli 26 miljoonaa kruunua (313). Liiketoiminnan kassavirta oli kuitenkin vahva 132 miljoonalla kruunulla (127), mistä voi kiittää pääasiassa varastojen sopeuttamista. Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana kassavirta oli 358 miljoonaa kruunua (235).

Syy heikkoon tulokseen on sama kuin edellisellä neljänneksellä: toimitetut tonnit laskivat 18 prosenttia ja hinnat 17 prosenttia viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Tämä painoi katteita alas.

Konsernin päätoiminnot Ruotsissa ja Suomessa ovat ympäröivän maailman muutosten takia menettäneet merkittävästi liikevaihtoaan, ja tämän takia konserni päätyi kannattavuustasolle, joka ei ole hyväksyttävä. BE Group keskittyy entistä enemmän tehokkuutta ja katteita parantaviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on kannattavuus taloudellisesta tilanteesta tai ympäröivän maailman tekijöistä huolimatta.

Näkymät

Pitkien tuotteiden spot-hinnat laskivat jonkin verran toisella neljänneksellä, mutta niiden odotetaan pysyvän kolmannella neljänneksellä suhteellisen vakaina. Levytuotteet nousivat ensimmäisellä neljänneksellä, saavuttivat huippunsa huhtikuussa ja laskivat taas. Kolmannella neljänneksellä hintatason odotetaan olevan linjassa nykyisen hintatason kanssa, minkä analyytikkoyritykset vahvistavat.

Kolmannen neljänneksen kysynnän arvioidaan vastaavan toista neljännestä, kun luvuissa otetaan lomakausi huomioon. Markkinaolosuhteiden kireyden takia katteisiin on odotettavissa edelleen paineita.

Sijoitukset tulevaisuuteen

Päätettyjä investointeja toteutetaan suunnitelman mukaisesti. BE Groupin Turun-laitoksen pitkien tuotteiden täysin automatisoitu saha- ja koneistuslinja viimeisteltiin neljänneksen aikana.

Norrköpingin-tehtaalla on päätetty investoida vesipohjaiseen maaliin siirtymiseen. Investointi on luonteeltaan vähäinen, mutta tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Investointi lisää kapasiteettia merkittävästi, mikä vahvistaa yhtiön tarjoomaa lyhentämällä toimitusaikoja. Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Toukokuussa ilmoitimme allekirjoittaneemme SSAB:n kanssa yhteistyösopimuksen fossiilittomasta teräksestä Suomen markkinoille, ja kesäkuussa allekirjoitimme uuden pitkäaikaisen 775 miljoonan kruunun luottosopimuksen SEB:n kanssa. Nämä ovat erilaisia investointeja, mutta kuitenkin erittäin tärkeitä.

 

Peter Andersson, konsernijohtaja

Lisätietoja:
Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja
puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com


NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 6,9 miljardia Ruotsin kruunua. BE Groupilla on noin 650 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com