BE Groupin toisen neljänneksen tulos 2021

14.7.2021

TIEDOTE 14.7.2021

BE Groupin toisen neljänneksen tulos 2021

Vuoden 2021 toinen neljännes:

  • BE Group -konsernin liikevaihto nousi 1 403 miljoonaan Ruotsin kruunuun (935).
  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) kasvoi 133 miljoonaan kruunuun (28).
  • Varastovoitot olivat 25 miljoonaa kruunua (−2) ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät 0 miljoonaa kruunua (−5).
  • Liiketulos kasvoi 158 miljoonaan kruunuun (21).
  • Tulos verojen jälkeen nousi 127 miljoonaan kruunuun (18).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 81 miljoonaa kruunua (95).
  • Osakekohtainen tulos nousi 9,74 kruunuun (1,34.)

 

Konsernijohtaja kommentoi:

Viime vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen laskun jälkeen kysyntä alkoi parantua asteittain vuoden lopussa ja edelleen vuonna 2021. Tämä yhdistettynä teräksen hinnan nousuun ja parantuneisiin katteisiin merkitsi sitä, että BE Groupin tulos toisella neljänneksellä on erittäin hyvä. Käyttökate oli 9,5 prosenttia eli korkeimmillaan sitten yhtiön listautumisen vuonna 2006.

Myynti vuoden toisella neljänneksellä kasvoi 50 prosenttia, ja puhdistettu operatiivinen tulos oli 133 miljoonaa kruunua (28). Myynti vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvoi 22 prosenttia ja puhdistettu operatiivinen nousi 201 miljoonaan kruunuun (70).

Teräksen hinnat kohoavat edelleen, mikä tuotti 25 miljoonan kruunun varastovoiton. Vastaavalla jaksolla viime vuonna varastot aiheuttivat −2 miljoonan kruunun tappion. Liiketulos nousi 158 miljoonaan kruunuun (21). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla varastovoitot olivat 43 miljoonaa kruunua (−13) ja liiketulos 244 miljoonaa kruunua (17). Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liiketuloksessa näkyivät −40 miljoonan kruunun suuruiset vertailtavuuteen vaikuttavat erät varastoinnin ja tuotannon keskittämisestä Norrköpingiin sekä Baltian-toimintojen uudelleenorganisoinnista.

Elpyminen jatkuu

Markkina elpyy edelleen. Materiaalihinnat nousivat nopeasti ja huomattavasti vuoden 2020 lopulla ja ovat jatkaneet nousuaan sekä ensimmäisellä että toisella neljänneksellä. Päämarkkinoillamme elpyminen on ilmeistä sekä rakennusalalla että valmistavassa teollisuudessa.

Toimitetuissa tonneissa vuoden ensimmäinen puolisko on samalla tasolla vuoden 2019 kanssa ja 7 prosenttia alle vuoden 2018 tason, joten parantamisen varaa on vielä selvästi. Yhä useammat ihmiset on nyt rokotettu, joten toivomme pandemian lähestyvän loppuaan. Edelleen on kuitenkin epävarmuutta siitä, miten se vaikuttaa kehitykseen tulevaisuudessa.

Teräksen hinnan kehittyminen

Teräksen hinta jatkaa todennäköisesti nousuaan kolmannella neljänneksellä ja mahdollisesti vielä neljännelläkin. Analyytikot siirtävät jatkuvasti eteenpäin ennustettaan siitä, milloin huippu saavutetaan. Kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tulevana vuonna, ja korkeaa hintatasoa tukevat vieläkin suojatullit. Siirtyminen teräksen vastuulliseen tuotantoon edellyttää myös kestävämpää hintaa teräksen tuottajille.

Näkymät

Ennätyksiä pitää juhlia, ja näin teemmekin, mutta ennätykset on tehty rikottaviksi. Jatkamme uupumatta vakaan ja pitkällä aikavälillä kannattavan yhtiön rakentamista. Keskitymme edelleen pieniin, jatkuviin parannuksiin kaikissa yhtiön osissa. Joissakin tapauksissa tämä merkitsee syvälle vieviä uudistuksia, joissakin taas pientä viilausta. Päätavoitteena on aina parantaa asiakaskokemustamme. Tämä tarkoittaa muun muassa vastuullisuutta, asiantuntemusta, toimitusvarmuutta, hyvää tarjoomaa ja saatavuutta – yksinkertaisesti hyvää asiakaskokemusta.

Peter Andersson, konsernijohtaja

 

Lisätietoja:

Peter Andersson, konsernijohtaja

puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja

puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com

 

NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 3,7 miljardia Ruotsin kruunua. BE Groupilla on noin 630 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com