BE Groupin Q4/2019: Hallitus esittää 1,75 kruunun osinkoa osaketta kohti

30.1.2020

Vuoden 2019 viimeinen neljännes:

  • BE Group -konsernin liikevaihto laski 15 prosenttia 984 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 154).
  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 9 miljoonaa kruunua (17).
  • Liiketulos oli 8 miljoonaa kruunua (22).
  • Tulos verojen jälkeen oli 7 miljoonaa kruunua (11).
  • Liiketoiminnan kassavirta kohosi 85 miljoonaan kruunuun (80).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,57 kruunua (0,83).
     

BE Groupin konsernijohtaja Peter Andersson kommentoi:
Vuoden 2019 toista ja kolmatta neljännestä leimannut kysynnän heikentyminen jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä johdosta liikevaihtomme laski 15 prosenttia edellisvuodesta. Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos laski tämän seurauksena 9 miljoonaan kruunuun (16).

Vuosineljänneksen aikana suhteellisen vakaana pysyneet terästen hinnat aiheuttivat pienen, 1 miljoonan kruunun varastotappion, kun viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla teimme 1 miljoonan varastovoiton. Liiketulos oli 8 miljoonaa kruunua (22).

Kapasiteetin meneillään oleva sopeutus heikentyneeseen kysyntään ja jo aiemmin toteutetut rakennejärjestelyt aikaansaivat henkilöstön määrän pienenemisen vuosineljänneksen aikana. Toteutetut tehostus- ja muut kehittämistoimenpiteet vahvistivat kuitenkin bruttokatetta 0,8 prosenttiyksiköllä vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna.
 

Toimitetut tonnit ja myynnin kasvu
Ruotsin ja Puolan liiketoimintayksikön toimittamat tonnit vähenivät vuosineljänneksen aikana, mikä johtui kysynnän heikentymisen jatkumisesta rakennus- ja konepajateollisuudessa. Liikevaihto laski 19 prosenttia.

Suomen ja Baltian liiketoimintayksikössä kova kilpailu ja suurten OEM-asiakkaiden kysynnän heikentyminen laskivat toimitettuja tonneja 9 prosentilla. Liikevaihto pieneni tämän seurauksena 9 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Liiketuloksen heikentymistä kompensoi käyttöpääoman vähentyminen, mikä vahvisti vuosineljänneksen kassavirtaa.


Toiminnan tehostaminen ja investoinnit
Alkuvuodesta alkanut taloudellinen laskusuhdanne jatkui ja vahvistui. Sen seurauksena keskitymme edelleen toimintamme tehostamiseen ja markkinaosuuksien valtaamiseen. Jo aiemmin ilmoittamamme noin 60 miljoonan kruunun investointi Norrköpingiin etenee suunnitelmien mukaisesti ja vahvistaa jatkossa selvästi konsernin kilpailukykyä.


Lisätietoja:
Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655peter.andersson@begroup.com
Daniel Fäldt, talousjohtaja
puh. +46 705 60 3175daniel.faldt@begroup.com

NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 4,4 miljardia kruunua. BE Groupilla on noin 650 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com