BE Groupin neljännen neljänneksen tulos 2023

26.1.2024

BE Groupin neljännen neljänneksen tulos 2023

Neljäs vuosineljännes
  • BE Group -konsernin liikevaihto laski 20 prosenttia 1 177 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 472)

  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli −17 miljoonaa kruunua (−50).

  • Liiketulos oli −37 miljoonaa kruunua (−119). Tähän sisältyi varastotappiota −20 miljoonaa (−69).

  • Tulos verojen jälkeen oli −34 miljoonaa kruunua (−101).

  • Liiketoiminnan kassavirta oli 150 miljoonaa kruunua (152).

  • Osakekohtainen tulos oli −2,58 kruunua (−7,79).

 

Konsernijohtaja kommentoi: 

Kassavirta pysyi vahvana ja nousi 150 miljoonaan Ruotsin kruunuun (152). Koko vuoden kassavirta kasvoi 491 miljoonaan Ruotsin kruunuun (204). Laskeneet materiaalien hinnat ja markkinatilanteen kiristyminen etenkin rakennusalalla laskivat liikevaihtoa 20 prosenttia. Tämä yhdistettynä paineen alla oleviin katteisiin johti siihen, että kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos oli −17 miljoonaa kruunua (−50). Koko vuoden liikevaihto laski 23 prosenttia ja puhdistettu operatiivinen liiketulos oli 30 miljoonaa kruunua, mikä vastasi 0,6 prosentin käyttökatetta. Kolmannella neljänneksellä julkistettu säästö- ja tehostamisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti, ja sen odotetaan tuovan noin 50 miljoonan kruunun vuotuiset säästöt.

Kokonaisuudessaan toimitettu tonnimäärä laski 6 prosenttia neljännellä neljänneksellä ja 12 prosenttia koko vuodelta. Lasku on jonkin verran suurempaa liiketoiminta-alueella Ruotsi & Puola, mikä selittyy rakennusalan suuremmalla osuudella liiketoiminnasta.

Yhteisyritys ArcelorMittal BE Group SSC AB:n tulos oli parempi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä, mutta koko vuodelta hieman pienempi. Kokonaisuudessaan yrityksen toimittamien tonnien määrä on kasvanut. Lisäksi se on kasvattanut markkinaosuuttaan käytännössä tinkimättä katteistaan.

Näkymät

Nyt tammikuun puolella teollisuuteen toimitetut tonnimäärät ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna, kun taas rakennusalalla on edelleen paineita ja toiminnan odotetaan pysyvän vähäisenä.

Materiaalien hintojen uskotaan ainakin toistaiseksi laskeneen alimmilleen. Levytuottajat sanovat käyttöasteensa olevan hyvällä tasolla, ja pidentyneet toimitusajat viittaavat myös tähän. Aiemmin kapasiteettiaan vähentäneistä tuottajista monet alkavat nyt taas käynnistää tuotantoaan uudelleen. Kysyntä todennäköisesti kasvaa kevään aikana, mikä antaa perusteita odottaa hintojen nousua. Pitkien tuotteiden toimitusketju ja siten myös toimitusajat ovat lyhyempiä kuin malmipohjaisten levytuotteiden. Siksi hinnat ovat enemmän lyhytjänteisiä ja muutokset pienempiä.

Painopisteemme

Markkinatilanne on edelleen vaikea. Lähes 20 kuukautta jatkuneen materiaalihintojen laskun jälkeen hintatason on vakaannuttava, jotta katteet palautuvat kohtuulliselle tasolle. Terästeollisuus on syklistä, ja materiaalien hinnat nousevat ja laskevat. Vaikka kysyntä vaihtelee, terästä käytetään paljon huonoinakin aikoina. Tärkein painopisteemme on yhteistyön lisääminen ja syventäminen asiakkaidemme kanssa, jotta voimme saada mahdollisimman paljon uusia sopimuksia. Lisäksi virtaviivaistamme toimitusketjuamme ja jatkamme kustannusten tarkastelua, jotta saamme koko liiketoiminnan katteen terveelle tasolle.

 

Peter Andersson, konsernijohtaja

Lisätietoja:
Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja
puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com

 

NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 5,3 miljardia Ruotsin kruunua. BE Groupilla on noin 680 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com