BE Groupin neljännen neljänneksen tulos 2022

26.1.2023

BE Groupin neljännen neljänneksen tulos 2022

• BE Group -konsernin liikevaihto laski 3 prosenttia 1 472 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 510).
• Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli −50 miljoonaa kruunua (135).
• Liiketulos oli −119 miljoonaa kruunua (158). Tähän sisältyi varastotappiota −69 miljoonaa kruunua (23).
• Tulos verojen jälkeen oli −101 miljoonaa kruunua (130).
• Liiketoiminnan kassavirta nousi 152 miljoonaan kruunuun (−115).
• Osakekohtainen tulos oli −7,79 kruunua (10,00).• Hallitus ehdottaa 12 kruunun osinkoa (12) osakkeelta tilivuodelta 2022 maksettavaksi kahdessa erässä: 6 kruunua osakkeelta huhtikuussa 2023 ja 6 kruunua osakkeelta lokakuussa 2023.

 

Konsernijohtaja kommentoi:

Vallitseva liiketoimintaympäristö neljännen neljänneksen aikana johti kysynnän laskuun. Samaan aikaan teräksen hinnat laskivat jyrkästi verrattuna kesää edeltävään aikaan, jolloin tehtiin suuria ostoja. Tämän takia kate laski merkittävästi. Liikevaihto pieneni hieman, 3 prosenttia 1 472 miljoonaan kruunuun (1 510) edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivinen liiketulos laski −50 miljoonaan kruunuun (135). Varastovoitot ja -tappiot sisältävä liiketulos oli −119 miljoonaa kruunua (158).

Liikevaihto liiketoiminta-alueella Ruotsi ja Puola kasvoi neljänneksen aikana 4 prosenttia ja liiketulos supistui −15 miljoonaan kruunuun (96). Tämä johtui katteen pienenemisestä ja 28 miljoonan kruunun varastotappioista.

Liiketoiminta-alueen Suomi ja Baltia liikevaihto väheni 9 prosentilla neljänneksen aikana ja liiketulos pieneni −98 miljoonaan kruunuun (84). Myös täällä selityksenä on katteen pieneneminen sekä 39 miljoonan kruunun varastotappiot. 

Ruotsin ja Puolan liikevaihdosta 20 prosenttia on suoramyyntiä, ja myynnistä suurempi osuus tulee sopimusasiakkailta ja pitkistä yhteistyösuhteista. Suomen ja Baltian liiketoiminta on luonteeltaan lyhytkestoisempaa, ja siksi materiaalihintojen lasku vaikuttaa siihen enemmän. Vastaavasti tulos parani vuoden aikana nopeammin Suomessa ja Baltiassa, kun hinnat nousivat nopeasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Yhteisyritys ArcelorMittal BE Group SSC AB vaikutti negatiivisesti 2 miljoonalla kruunulla. Tulos oli huomattavasti heikompi kuin edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin yhteisyrityksen positiivinen vaikutus oli 25 miljoonaa kruunua.

Positiivista oli liiketoiminnan kassavirta, joka oli 152 miljoonaa kruunua (-115). Parannus liittyi ensisijaisesti varaston täydentämisen muutoksilla vapautuneeseen käyttöpääomaan.

Koko vuoden 2022 liikevaihto oli 6 875 miljoonaa kruunua (5 388) ja liiketulos varastovoitot ja tappiot mukaan lukien 418 miljoonaa kruunua (621), mikä vastaa 6,1 prosentin käyttökatetta (11,5).

Toimintaympäristö

Masuunien sulkeminen Euroopassa vastaa noin 20:ä prosenttia kokonaiskapasiteetista, ja samaan aikaan todellinen tarve on vähentynyt noin 6 prosenttia. Tähän mennessä tämä on johtanut toimitusaikojen pidentymiseen ja kohonneisiin spot-hintoihin. Vuoden 2023 alussa osa teräksentuottajista jäädytti tilausten vastaanoton suunnitellakseen kapasiteettiaan ja välttääkseen tilannetta, jossa ne lupaisivat enemmän kuin voivat tuottaa. Johtopäätös on, että kapasiteetin vähennykset ovat toimineet. Ilman ulkoisia tapahtumia on kohtuullista olettaa, että hinnat vakiintuvat nykypäivän tasolle eli hieman joulukuun alun alimman tason yläpuolelle. Analyysiyritykset vahvistavat johtopäätöksen.

Ulkoisista tekijöistä riippumatta terästä käytetään paljon myös huonoina aikoina. BE Group vastaa tavalliseen tapaan tilanteeseen keskittymällä asiakkaisiin, tekemällä kovaa työtä ja uskomalla toiminta-ajatukseemme.


Sijoitukset tulevaisuuteen

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä BE-konsernin Turun-tehtaalla otetaan käyttöön uusi täysin automatisoitu pitkien tuotteiden sahaus- ja työstölinja. Investointi paitsi tehostaa tuotantoa myös vahvistaa ja laajentaa BE Groupin tarjoomaa uusille ja nykyisille asiakkaille. Säännölliset kuljetukset BE-konsernin muiden laitosten välillä mahdollistavat sen, että investointi tukee myös Suomen ulkopuolisia markkinoita.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana BE Group muutti pääkonttorinsa ja myyntikonttorinsa Ruotsin eteläosissa uusiin, tehokkaisiin tiloihin Malmössä, mikä johtaa myös vuokrasäästöihin.


Peter Andersson, konsernijohtaja

 

 

 

Lisätietoja:

Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja
puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com

 

NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 6,9 miljardia Ruotsin kruunua. BE Groupilla on noin 650 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä.