BE Groupin kolmannen neljänneksen tulos 2023

19.10.2023

BE Groupin tammi–syyskuun tulos 2023

Kolmas vuosineljännes
  • BE Group -konsernin liikevaihto laski 22 prosenttia 1 187 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 514).
  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 4 miljoonaa kruunua (67).
  • Liiketulos oli −42 miljoonaa kruunua (40). Tähän sisältyi varastotappiota −40 miljoonaa kruunua (−27) sekä rakennejärjestelyjen aiheuttamia vertailtavuuteen vaikuttavia eriä −6 miljoonaa kruunua (–).
  • Tulos verojen jälkeen oli −42 miljoonaa kruunua (26).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli −17 miljoonaa kruunua (−183).
  • Osakekohtainen tulos oli −3,27 kruunua (2,05).

Konsernijohtaja kommentoi:

Markkinatilanne pysyi vaikeana erityisesti rakennusalalla, minkä takia kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 22 prosenttia 1 187 miljoonaan kruunuun (1 514). Tämä yhdistettynä katepaineisiin sai liiketuloksen laskemaan 4 miljoonaan kruunuun (67). Varastotappiot olivat −40 miljoonaa, minkä lisäksi tuloslaskelmaan kirjattiin kertaluonteisia kuluja −6 miljoonaa kruunua. Näin liiketulos oli −42 miljoonaa kruunua (40). Liiketoiminnan rahavirta oli −17 miljoonaa kruunua (−183) ja nettovelka 251 miljoonaa kruunua (475). Ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kassavirta oli 341 miljoonaa kruunua ja viimeisten 12 kuukauden aikana 493 miljoonaa kruunua.

Kertaluonteiset kustannukset liittyvät organisaation tehostamiseen. Yhdistettynä kustannusten järkeistämiseen tämän odotetaan tuottavan yli 40 miljoonan kruunun vuotuiset säästöt. Tehokkuuden lisäämiseksi ja yrityksen johdon ja asiakkaiden välisen etäisyyden vähentämiseksi olen kolmannen neljänneksen aikana ottanut myös Ruotsin-toimintojen toimitusjohtajan roolin.

Heikon tuloksen syynä on hintojen ja toimitusmäärien jatkuva lasku, joka painaa katteita. Tonnimäärän pieneneminen on peräisin yksinomaan Ruotsin-toiminnoista, mikä johtuu muita tiiviimmistä yhteyksistä rakennusalaan.

Näkymät

Neljännen neljänneksen kysynnän arvioidaan pysyvän kolmannen neljänneksen tasolla. Yleisesti ottaen teollisuudesta tulee vain vähän tai ei lainkaan negatiivisia signaaleja, kun taas rakennusalalla aktiivisuuden odotetaan jatkuvan alhaisella tasolla.

Spot-hinnat ovat laskeneet neljänteen neljännekseen mentäessä, ja analyytikkojen mukaan hintojen odotetaan laskevan alimmilleen marraskuussa ja nousevan sitten hieman siirryttäessä vuoteen 2024. Alentunut hintataso ei sovi teräksentuottajille. Siksi ne todennäköisesti vähentävät kapasiteettiaan entisestään, jos ne eivät saa vähintään nykyistä hintaa.

Painopisteemme

Kun markkinatilanne on vaikea, on tärkeää pitää pää kylmänä. Terästä tarvitaan paljon huonoinakin aikoina, ja nyt on tärkeää turvata mahdollisimman monta kauppaa terveillä katteilla. Tämä yhdessä organisaation ja kustannusten jatkuvan sopeuttamisen kanssa johtaa pitkällä aikavälillä BE Groupin vahvistumiseen. Tavoitteemme on olla kannattava yritys talouden kehityksestä ja ulkoisista tekijöistä riippumatta.

Peter Andersson, konsernijohtaja

Lisätietoja:
Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja
puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com


NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 6,9 miljardia Ruotsin kruunua. BE Groupilla on noin 650 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com