BE Groupin ensimmäisen neljänneksen tulos 2024

19.4.2024

BE Groupin ensimmäisen neljänneksen tulos 2024

Ensimmäinen vuosineljännes

  • BE Group -konsernin liikevaihto laski 16 prosenttia 1 305 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 558).
  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 42 miljoonaan kruunuun (10).
  • Neljännestä heikensivät Baltian-toimintojen sulkemiseen liittyvät vertailtavuuteen vaikuttavat erät, joiden suuruus oli −27 miljoonaa kruunua (–).
  • Liiketulos kasvoi 4 miljoonaan kruunuun (1). Tähän sisältyi varastotappiota −11 miljoonaa (−9).
  • Tulos verojen jälkeen oli −4 miljoonaa kruunua (−3).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 44 miljoonaa kruunua (226).
  • Osakekohtainen tulos oli −0,35 kruunua (−0,22).

 
Konsernijohtaja kommentoi:

Liikevaihto laski 16 prosenttia 1 305 miljoonaan kruunuun (1 558). Laskun syynä ovat yhtä lailla alentuneet hinnat ja vähentyneet tonnimäärät. Vahvistuneen katteen ja kustannusten hallinnassa pysymisen ansiosta operatiivinen liiketulos nousi kuitenkin 42 miljoonaan Ruotsin kruunuun (10), mikä vastaa 3,2 prosentin käyttökatetta (0,6). Liiketulos oli 31 miljoonaa kruunua (1), mihin sisältyy varastotappiot vaan ei kertaluonteisia kuluja. Kassavirta pysyi positiivisena 44 miljoonassa kruunussa (226).

Tonnimäärät laskivat ensisijaisesti rakennusalalla, mutta siihen vaikutti helmikuussa kielteisesti myös kolmipäiväinen poliittinen lakko, joka vaikutti kaikkiin Suomen-yksiköihimme ja moniin asiakkaisiimme. Maaliskuun puolivälissä seurasi neljän viikon lakko, joka kohdistui prosessiteollisuuteen ja rautatiekuljetuksiin sekä satamiin ja joka vaikutti edelleen Suomen markkinoihin.

Maaliskuun lopussa ilmoitettu Baltian-toimintojen sulkeminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja vaikuttaa neljänneksen liiketulokseen −27 miljoonaa kruunua, mikä on jonkin verran aiemmin ilmoitettua vähemmän. Sulkemisen arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa noin 30 miljoonan Ruotsin kruunun verran, ja sillä on myönteinen vaikutus yhtiön tulevaan tulokseen.

Näkymät:

Teollisuussektorin odotetaan jatkavan hyvällä tasolla lähitulevaisuudessa. Yleisesti ottaen Suomen markkinoihin kohdistuu juuri nyt Ruotsia enemmän paineita poliittisten lakkojen vuoksi. Kun tilanne rauhoittuu, kysynnän voi odottaa kasvavan kohtuullisesti ainakin lyhyellä aikavälillä. Rakennusalaan kohdistuu edelleen paineita, ja sen odotetaan pysyvän alhaisella tasolla. Yhteensä rakennusalan osuus liikevaihdostamme on noin 15 %.

Pääasiassa teollisuudelle toimitettavien metallilevyjen hinnan odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana toisella neljänneksellä. Palkit ja raudoitusmateriaalit nousevat yleensä jonkin verran keväällä, mutta hinnan odotetaan nyt pysyvän rakennusalan haasteiden takia suhteellisen muuttumattomana. Pienehköjen hintavaihteluiden voidaan katsoa johtuvan siitä, että kysyntä ja tarjonta ovat palaamassa tasapainoon.

Painopisteemme:

Tärkein painopisteemme on edelleen yhteistyön lisääminen ja syventäminen asiakkaidemme kanssa, jotta voimme saada mahdollisimman paljon uutta liiketoimintaa, virtaviivaistaa toimitusketjua ja jatkaa kustannusten työstämistä saadaksemme katteet terveiksi koko liiketoiminnassamme. Yrityksen tavoitteena on olla kannattava talouden kehityksestä ja ulkoisista tekijöistä riippumatta. Ensimmäisen neljänneksen aikana tulos oli positiivinen sekä taantumasta että lakoista huolimatta. 

Peter Andersson, konsernijohtaja

 

Lisätietoja:
Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com
 
Christoffer Franzén, talousjohtaja
puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com
 

NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 5,3 miljardia Ruotsin kruunua. BE Groupilla on noin 680 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com