BE Groupin ensimmäisen neljänneksen tulos 2022

21.4.2022

BE Groupin ensimmäisen neljänneksen tulos 2022

Vuoden ensimmäinen neljännes:

  • BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 68 prosenttia 1 845 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 100).
  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 180 miljoonaan kruunuun (68).
  • Liiketulos nousi 184 miljoonaan kruunuun (86). Tähän sisältyi varastovoittoa 4 miljoonaa kruunua (18).
  • Tulos verojen jälkeen oli 148 miljoonaa kruunua (63).
  • Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 108 miljoonaan kruunuun (60).
  • Osakekohtainen tulos nousi 11,41 kruunuun (4,88).
  • Neljänneksen aikana allekirjoitettiin sopimus Hercules Rebarin toimintojen ostamisesta Hercules Grundläggning AB:ltä, joka on NCC:n tytäryhtiö. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana.

 

Konsernijohtaja kommentoi:

BE Groupilla oli jälleen vahva vuosineljännes korkealla pysyneiden teräksen hintojen ja hyvän kulukurin ansiosta. Käyttökate nousi 10,0 prosenttiin, mikä on ylivoimaisesti paras ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate sitten vuoden 2006 listautumisen.

Verrattuna vastaavaan neljännekseen vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi 68 prosenttia ja kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketuloksemme nousi 180 miljoonaan kruunuun (68). Teräksen hintojen nousu toi 4 miljoonan kruunun (18) varastovoiton, ja liiketulos parani 184 miljoonaan kruunuun (86).

 

Sota Ukrainassa ja teräksen hinnan kehittyminen

Ukrainan sota on hirvittävä tragedia. Siihen liittyy suurta inhimillistä kärsimystä sekä rakennusten ja infrastruktuurin joukkotuhoa. Vahinkojen korjaaminen vaatii paljon työtä sekä materiaaleja. Tämä yhdessä kaikkialla maailmassa kasvavien puolustusmenojen kanssa tekee teräksestä sekä haluttua että kallista.

Venäjä ja Ukraina ovat merkittäviä rautamalmin ja muiden raaka-aineiden tuottajia, ja eurooppalaiset tuottajat tuovat osan tarvitsemastaan kivihiilestä Venäjältä. Lisäksi suuri osa Euroopassa käytetystä kaasusta tulee Venäjältä. Sota on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen Euroopan teräsmarkkinoihin muun muassa johtamalla jyrkkiin hinnankorotuksiin. On olemassa kiistaton riski siitä, että merkittävästi nousseet hinnat voivat johtaa investointien lykkäämiseen. Silloin pienentynyt kysyntä voi kompensoida tarjonnan vähenemistä, joka johtuu Venäjältä ja Ukrainasta tulevien materiaalien puuttumisesta.

Vuonna 2021 noin 10 prosenttia BE Groupin kaikista teräsostoista tuli Venäjän hallinnassa olevilta teräksen tuottajilta. BE Group lopetti välittömästi kaupankäynnin – tilaukset ja maksut – yritysten kanssa, joihin sovelletaan maailmanlaajuisia pakotteita. Seuraamme huolellisesti kehitystä ja arvioimme, mitä voimme tehdä ennakoivasti terästoimitusten varmistamiseksi ja ylläpitääksemme kykyämme tukea asiakkaitamme näinä haastavina aikoina.

 

Hercules Rebarin toimintojen osto

BE Group ilmoitti 25. maaliskuuta allekirjoittaneensa sopimuksen Hercules Rebarin toimintojen ostamisesta Hercules Grundläggning AB:ltä, joka on NCC:n tytäryhtiö. Osto vahvistaa BE Groupin raudoitustarjoomaa Ruotsissa ja lisää tuotanto- ja varastointikapasiteettia lähellä Norrköpingin-laitostamme. Ostoon sisältyvät koneet, varastot, henkilöstö ja raudoituslaitoksen vuokraussopimus sekä monivuotinen raudoitusyhteistyösopimus NCC:n kanssa. Omistusoikeus siirtyy BE Groupille toisella vuosineljänneksellä.

 

Näkymät

Ulkoisen tilanteen vuoksi tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tiedämme, että teräksen hinnat pysyvät korkeina toisella neljänneksellä, emmekä näe kysynnän vähenevän lyhyellä aikavälillä. Tämän ansiosta BE Groupilla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa toisella vuosineljänneksellä huomattavasti ensimmäistä neljännestä parempi tulos.

Seuraamme tilanteen kehittymistä erittäin tarkasti. Sen lisäksi jatkamme hyvän ja pitkällä aikavälillä kannattavan yrityksen rakentamista sekä vakaan perustan valamista tulevaisuutta varten. Tällä hetkellä ensisijaisena tavoitteena on turvata teräksen toimitukset ja siten kykymme tukea asiakkaitamme.

 

Peter Andersson, konsernijohtaja

 

Lisätietoja:

Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com
Christoffer Franzén, talousjohtaja
puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com

 

NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 5,4 miljardia Ruotsin kruunua. BE Groupilla on noin 630 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com