BE Group Q2/2020

16.7.2020

Vuoden 2020 toinen neljännes:

  • BE Group -konsernin liikevaihto oli 935 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 193).
  • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 28 miljoonaa kruunua (32).
  • Vuosineljänneksen tulosta painoi vertailukelpoisuuteen vaikuttava -5 miljoonan kruunun erä (-), joka liittyi varasto- ja tuotantotoimintojen keskittämiseen Baltiassa. 
  • Liiketulos oli 21 miljoonaa kruunua (32).
  • Tulos verojen jälkeen oli 18 miljoonaa kruunua (19).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 95 miljoonaa kruunua (67).
  • Osakekohtainen tulos oli 1,34 (1,44).

Konsernijohtaja kommentoi:

Aloitimme toisen vuosineljänneksen suuressa epävarmuudessa maailman reagoidessa Covid-19:n nopeaan leviämiseen. Jotkut asiakkaistamme, pääasiassa autoteollisuuden alihankkijoita, menettivät 80 prosenttia myynnistään käytännössä yhdessä yössä. Suurin yksittäinen asiakkaamme ilmoitti yhden päivän varoitusajalla lopettavansa väliaikaisesti koko liiketoimintansa. Olemme nähneet paljon vaivaa voidaksemme reagoida tilanteeseen sen vaatimalla tavalla. Olemme siirtyneet tekemään lyhennettyä työviikkoa, neuvotelleet sopimuksia uusiksi sekä tehostaneet käyttöpääoman ja kustannusten valvontaa.

Nyt, kun voimme tarkastella 2020 toista neljännestä ja ensimmäistä puoliskoa, voimme mielestäni sanoa meidän onnistuneen hyvin. Lecor Stålteknikia lukuun ottamatta kaikkien yhtiöiden liikevaihto on laskenut, mutta toisaalta kaikki yritykset ovat vahvistaneet myyntikatteitaan, osa jopa merkittävästi. Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja
-tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos oli 28 miljoonaa kruunua (32) toisella neljänneksellä ja 70 miljoonaa kruunua (72) ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Covid-19:n vaikutuksen lisäksi tuloksen arvioinnissa on otettava huomioon, että kysyntä kääntyi laskuun vuoden 2019 toisella neljänneksellä ja trendi jatkui vuonna 2020.

Toisella vuosineljänneksellä päätimme uudelleenorganisoida Baltian-liiketoimintamme. Olemme edelleen edustettuna kaikissa Baltian maissa, mutta varastot ja tuotantopalvelut on keskitetty Viroon. Toisen vuosineljänneksen liiketulokseen kirjattiin noin 5 miljoonan Ruotsin kruunun kertaluonteiset kulut, joiden takaisinmaksuajan arvioidaan olevan noin vuosi.

Positiivisen operatiivisen tuloksen ja käyttöpääoman hyvän hallinnan ansiosta liiketoiminnan kassavirta oli vahva, 95 miljoonaa kruunua (67) toisen neljänneksen aikana ja 188 miljoonaa kruunua (129) vuoden kuutena ensimmäisenä kuukautena.

Tulevaisuus
Covid-19:n vaikutukset aiheuttavat edelleen epävarmuutta loppuvuoteen. Seuraamme kehitystä tarkkaan ja olemme tarvittaessa valmiina ryhtymään uusiin ja aiempaa voimakkaampiin toimenpiteisiin. Samanaikaisesti olemme kuitenkin valmiina vastaamaan nykyisten ja uusien asiakkaiden tarpeisiin lyhyellä varoitusajalla.

Jatkamme yhtiömme kehittämistä tulevaisuutta silmällä pitäen. Norrköpingin automatisoitu tuotantolinja on täysin toiminnassa, ja toiminnan hienosäätö jatkuu. Varasto- ja tuotantotoiminnan keskittäminen Norrköpingiin ja varaston sulkeminen Malmössä etenevät suunnitelmien mukaisesti. Olemme aloittaneet toiminnan uudelleenorganisoinnin Baltiassa ja päättäneet pienistä mutta mielenkiintoisista investoinneista Suomeen. Päätimme myös rakentaa ja käynnistää uuden portaalin verkkokaupalle. Nämä toimenpiteet vahvistavat ja uudistavat tarjoomaamme markkinoille samalla, kun ne karsivat kustannuksiamme.

Peter Andersson, konsernijohtaja

 

Lisätietoja:

Peter Andersson, konsernijohtaja
puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja
puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com

 

NASDAQ Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 4,4 miljardia kruunua. BE Groupilla on noin 650 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com