ORGANISAATIO

RÄÄTÄLÖITYJÄ RATKAISUJA

Päämarkkina-alueellaan Suomessa ja Ruotsissa BE Group on ollut jo vuosia yksi johtavista toimijoista. BE Group toimii myös Baltian maissa sekä Puolassa. Tämä antaa BE Groupille mahdollisuuden tarjota räätälöityjä ratkaisuja, joissa voidaan hyödyntää kansainvälistä organisaatiota. Näin saadaan selkeä kilpailuetu ja paras mahdollinen tarjous niille asiakkaille, joilla on tai jotka suunnittelevat toimintaa useissa maissa. 

TARJOUS ASIAKKAAN TARPEIDEN MUKAAN

BE Groupin organisaatio on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön, Tuotantoon ja Jakeluun. Näin BE Group voi paremmin mukauttaa tarjontaansa asiakkaiden tarpeisiin. Tuotanto -liiketoiminnassa keskitytään entistä enemmän ”just-in-time”-toimituksiin ja asiakkaiden tuotannon tehokkuuden parantamiseen. Jakelu -liiketoiminnassa tarjotaan oikeat tuotteet oikeaan aikaan asianmukaisen tarjouksen mukaisesti ja tehokkaalla varastoinnilla.

Organisaatio koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, Ruotsi & Puola sekä Suomi & Baltia.

Liiketoiminta-alue Ruotsi & Puola

Liiketoiminta-alue koostuu liiketoimintayksiköistä Jakelu Ruotsi, Tuotanto Ruotsi & Puola sekä Lecor Stålteknik (teräsrakenteita rakennus- ja teollisuusprojekteihin). BE Group omistaa myös 50% ArcelorMittal BE Group SSC AB:stä (teräspalvelukeskus, arkkileikkaus).

Liiketoiminta-alue Suomi & Baltia

Liiketoiminta-alue koostuu liiketoimintayksiköistä Jakelu Suomi, Jakelu Baltia ja Tuotanto Suomi.