Tutustu meihin ja työtehtäviimme

Haluamme löytää kuhunkin työtehtävään juuri sopivat ihmiset ja tarjota heille mahdollisuuksia kehittymiseen. Arvostamme omistautumista, halua oppia ja kehittyä sekä ammatillista käyttäytymistä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteista työskentelyotetta kaikilla tehtäväalueilla. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä kannustavissa ja monipuolisissa työtehtävissä.

BE Groupilla ymmärretään jokaisen työntekijän työn tärkeys. Työntekijämme ottavat vastuuta kaikista tilaus – toimitusketjun osa-alueista, nimensä mukaisesti tilauksesta toimitukseen. Avoimet tehtävämme löydät täältä.

Työntekijätarinoitamme

 Alla olevilla videoilla työntekijämme kertovat arjestaan ja työstään BE Groupilla.

 

 

 

 

 

 

Haluatko tietää lisää erilaisista työtehtävistämme?

Lue alta tarkempia tietoja myynnistä, hankinnasta, logistiikasta, tuotannosta ja tukitoiminnoista. 

MYYNTI

Myyntikonttoriverkostomme kattaa koko Suomen. Teräs- ja tuotantopalvelumyyjämme työskentelevät lähellä asiakasta tarjoamalla heille teräs- ja metallituotteita sekä niihin liittyviä tuotantopalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja. Myyntiorganisaatiollemme on ominaista erittäin korkea sitoutuneisuus ja halu palvella asiakasta monipuolisesti. 

Myynnin ensisijaisena tehtävänä on aktiivisesti kehittää pitkäaikaisia ja kannattavia asiakassuhteita samalla hakien myös uusia asiakkuuksia.

Myyjien tukena toimiva tuotannon palvelutiimi auttaa uusien tuoteratkaisujen suunnittelussa, oikeiden materiaalien valinnassa ja kustannustehokkaimpien esikäsittelymenetelmien käytössä, osahankinnoissa ja settitoimituksissa.

HANKINTA

Operatiivisessa hankinnassa ostaja toimii yhdessä muun operatiivisen hankintatiimin kanssa. Mittavia metallivarastojamme hallitaan ostojärjestelmän avulla, jolloin ostajan on helpompi pitää yllä varastossa pidettävien tuotteiden kulutusennustetta. Ostaja toimii saumattomassa yhteistyössä koti- ja ulkomaisten metallintoimittajien, myynnin, tuotannon ja varastojen kanssa. 

Strategisessa hankinnassa tuotepäällikkö osallistuu ja johtaa oman tuotealueensa toimitusketjun hallintaan liittyviä kehitysprojekteja sekä paikallisella että konsernitasolla. Tuotepäällikkö toimii oman tuotealueensa tuoteasiantuntijana ja tekee tiivistä ja aloitteellista yhteistyötä toimittajien, myynnin ja eri sidosryhmien kanssa sekä ylläpitää tietämystä paikallisista ja kansainvälisistä toimittaja- ja tuotemarkkinoista sekä niiden kehittymisestä.

LOGISTIIKKA

Logistiikkamme vastaa materiaalien toimittamisesta asiakkaillemme varmasti ja optimoidusti. Logistiikkapalvelumme auttaa asiakastamme parantamaan tuotannon tehokkuutta ja pienentämään kustannuksia. Tarjoamme asiakkaillemme täydellisiä logistiikkapalveluja, jotka sisältävät tuotteiden asianmukaisen varastoinnin, leikkaamisen, setityksen, pakkauksen ja toimituksen tarkoitukseen varatulla kalustolla. 

Kuljetusosastomme hoitaa kuljetussuunnittelun ja päivittäisten toimitusten varaamisen asiakkaillemme. Logistiikkapalvelumme tarjoaa asiakkaiden käyttöön logistiikan kokonaisvaltaisen tietotaidon ja osaamisen. Varastomme sijaitsevat Lahdessa, Lapualla ja Turussa.

TUOTANTO

Tuotannon tehtävänä on leikata ja käsitellä metallilevyjä asiakkaidemme toiveiden mukaisesti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tuotantopalvelumme kattavat terästen ja alumiinien monipuoliset leikkausmenetelmät, sahauksen, sinkopuhdistuksen, suojamaalauksen, särmäyksen ja porauksen. Nimikkeet voivat sisältää useampia erilaisia kappaleita, joissa on eri työvaiheita esikäsiteltyinä.

Tuotantopalvelumme hoitaa asiakkaan puolesta raaka-aineen varastoinnin, käsittelyn ja siirtelyt sekä vastaa omalta osaltaan tilauksen valmistumisesta lopulliseen toimitukseen juuri silloin kun asiakas tuotteita tarvitsee. Tuotantomme toimii tiiviissä yhteistyössä myynnin ja hankinnan kanssa. 

Tuotannon palvelutiimi vastaa tehokkaasta asiakaspalvelusta kaikille ulkoisille ja sisäisille asiakkaille hyödyntämällä laadukasta ja syvällistä tietoa tuotannon palveluista ja tuotteista. Tiimi kehittää toimintatapoja ja menetelmiä, jotka tuottavat korkealaatuista asiakaspalvelua ja varmistaa tuotantolaitteiden korkeat käyttöasteet. Tuotannon palvelutiimi toimii saumattomassa yhteistyössä sekä ulkoisten että sisäisten sidosryhmien, myynnin, hankinnan ja muun tuotanto-organisaation kanssa. Tuotantopaikkakuntamme sijaitsevat Lahdessa, Lapualla ja Turussa.

TUKITOIMINNOT

Talousosasto vastaa yrityksen taloudellisesta toiminnasta kuten esim. laskujen käsittelystä, kirjanpidosta, luotosta, controllingista ja palkkahallinnosta.

IT:n tehtävänä on kehittää ja tukea liiketoimintajärjestelmän käyttöä yrityksessä sekä suunnitella ja toteuttaa parhaita mahdollisia ratkaisuja käyttäjille.

HR toimii organisaation johdon strategisena ja operatiivisena kumppanina, mm. rekrytoinnissa, työoikeudellisissa asioissa, työhyvinvoinnissa, osaamisen ja organisaation kehittämisessä.