Terminen leikkaus

POLTTOLEIKKAUS

Polttoleikkaus on yksinkertainen ja edullinen leikkausmenetelmä, jossa hapen ja polttokaasun avulla leikataan terästä.  Polttoleikkaamalla pääsemme jopa 300 mm paksuuteen saakka. Polttoleikkaamalla voidaan valmistaa myös viisteitä leikkausprosessin yhteydessä. Viisteet voivat olla juurellisia ja sisältää kaarevia muotoja. Monipoltinleikkauksella pystymme lisäämään polttoleikkauksen kustannustehokkuutta. 

Materiaalit: Rakenneteräkset, kulutuksen kestävät teräkset ja painelaiteteräkset
Leikkausala: 5000 x 18000 mm
Leikkausvahvuudet: 5–300 mm
Muotoviisteleikkaus 45º / 70 mm

Noudatamme poltto- ja plasmaleikkauksissa leikkaustoleranssia ISO 9013-432.

 


PLASMALEIKKAUS

Plasma on ionisoituneen kaasun olotila, joka sisältää paljon energiaa. Teräksen plasmaleikkauksessa plasma sulattaa materiaalia ja sulanut materiaali puhalletaan pois kaasusuihkulla. Plasmaleikkauksessa lämpöä muodostuu leikkuualueelle vähemmän kuin polttoleikkauksessa. 

Plasmaleikkaus on materiaalivalikoimaltaan monipuolisempi ja nopeampi leikkausmenetelmä kuin polttoleikkaus. Plasmaleikkaus soveltuu hyvin hiiliterästen ja ruostumattomien terästen leikkaamiseen. Plasmaleikkauksessa käytettäviä kaasuja ovat mm. argon, happi, typpi ja seoskaasut kuten Varigon. 

Plasmaleikkuun yhteydessä voidaan myös tehdä viisteet kappaleisiin samalla kun kappaleet irrotetaan levystä. Viisteet voivat olla juurellisia ja sisältää myös kaarevia muotoja.

Materiaalit: Rakenneteräkset, kulutuksen kestävät teräkset sekä painelaiteteräkset
Leikkausala: 3200 x 24000 mm
Leikkausvahvuudet: 3­–40 mm
Muotoviisteleikkaus 45º / 35 mm

Materiaalit: RST / HST
Leikkausala: 3000 x 7000 (9000) mm
Leikkausvahvuudet: 3–40 mm
Muotoviisteleikkaus 45º / 35 mm

Noudatamme poltto- ja plasmaleikkauksissa leikkaustoleranssia ISO 9013-432.

begroup-plasmaleikkaus.jpg

 


LASERLEIKKAUS

Laserleikkaamalla saadaan toleranssiltaan tarkempia kappaleita, jotka eivät tarvitse jälkikäsittelyä leikkuun jälkeen. Laserleikkaus on nopea ja kustannustehokas menetelmä ohuemmissa ainevahvuuksissa. Leikkuumenetelmällä voidaan leikata pieniäkin reikiä ja tarkkoja muotoja. Muodonmuutokset kappaleissa ovat vähäisiä johtuen pienestä lämmöntuonnista.

begroup-laserleikkaus.jpg

 


CO2-LASERLEIKKAUS

CO2-laserleikkauksessa luodaan kaasuseoksella ja korkeajännitteellä lasersäde resonaattorissa. Säde kuljetetaan peilien avulla kappaleeseen. Viisteiden teko laserleikkauksen yhteydessä onnistuu aina 16 mm asti. 

Materiaalit: Rakenne- ja kulutuksen kestävät teräkset
Leikkausala: 2500 x 12500 mm
Leikkausvahvuudet: 1–20 mm
Muotoviisteleikkaus 45º / 16 mm, max leveys 2450 mm

Noudatamme laser- ja vesileikkauksissa leikkaustoleranssia ISO 9013-231

 


KUITULASERLEIKKAUS

Kuitulaserleikkaus on hiilidioksidilaserleikkaukseen verrattuna energiatehokkaampi. Laserlähteen diodimoduleissa tuotettu lasersäde tuodaan kuidulla leikkauspäähän. Alumiinin kuitulaserleikkauksessa saavutetaan selvä hyöty. 

Materiaalit: Rakenne- ja kulutuksen kestävät teräkset, RST/HST, alumiini

Leikkausala: 2450 x 6000 mm
Leikkausvahvuudet: 1-25 mm
Muotoviisteleikkaus 45º / 15 mm

BE Groupin kuitulaserilla voidaan tehdä jälkiviisteytystä muilla leikkuumenetelmillä leikattuihin kappaleisiin. Kone sisältää työkaluvaunun kameralle, joka skannaa kappaleen muodon. Skannauksen jälkeen viistepäällä voidaan leikata kappaleeseen haluttu viistemuoto.

Noudatamme laser- ja vesileikkauksissa leikkaustoleranssia ISO 9013-231.

begroup-kuitulaser.jpg

 


VESISUIHKULEIKKAUS

Leikkuumenetelmässä lämpöä ei siirry kappaleeseen, jolloin mitta- ja muodonmuutokset ovat pieniä, ja kappaleet ovat tarkkoja. Vesisuihkuleikkaus on tarkka leikkausmenetelmä, jolla voidaan jopa korvata koneistusta. 

Leikkaus tapahtuu abrasiivihiekan ja korkeapaineisen vesisuihkun avulla. Vesisuihkuleikkauksella voidaan leikata monimutkaisia muotoja. 

Materiaalit: RST / HST ja alumiinit
Leikkausala: 3000 x 6000 mm
Leikkausvahvuudet: 2-100 mm

Noudatamme laser- ja vesileikkauksissa leikkaustoleranssia ISO 9013-231.