Ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuumme määritellään konsernin jatkuvasti päivitettävässä ympäristövastuupolitiikassa. Ympäristövastuun periaatteet on selostettu yksinkertaisesti, jotta jokainen työntekijä ymmärtää, miten juuri hän päivittäisessä työssään voi vaikuttaa yhtiön ympäristövaikutukseen.

Ympäristöpolitiikassamme toteamme muun muassa, että meidän pitää:

• täyttää vähintään lainsäädännön ja paikallisten viranomaisten asettamat vaatimukset
• säästää energiaa ja luonnonvaroja
• kehittää jatkuvasti ympäristötoimintaamme ja ehkäistä vahingollisia ympäristövaikutuksia. Mittaamme ympäristövaikutuksia jatkuvasti.
• pienentää laitostemme jäte- ja päästömääriä
• hyödyntää ja edistää mahdollisuuksia ympäristöparannuksien tekemiseksi investointien sekä prosessien ja laitosten muutostoimenpiteiden yhteydessä
• ylläpitää korkeaa osaamistasoa järjestämällä säännöllisesti ympäristöasioihin liittyvää koulutusta
• dokumentoida ja viestiä ympäristövastuustamme henkilöstölle sekä tiedottaa siitä ulkoisille sidosryhmillemme avoimesti ja asiallisesti
• varautua ympäristöonnettomuuksiin

Tavoitteemme:

• Minimitavoitteemme on noudattaa ympäristölainsäädännön ja paikallisten viranomaisten määräyksiä.
• Vähennämme energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen kulutusta.
• Parannamme jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa ja pienennämme ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Seuraamme ja tarkistamme ympäristötyömme edistymistä säännöllisesti.
• Vähennämme jätteitä, päästöjä ja hukkaa teräspalvelukeskuksissamme ja toimipaikoissamme.
• Etsimme ja edistämme mahdollisuuksia tehdä prosesseihimme ja laitteisiimme ympäristöparannuksia niihin kohdistuvien investointien ja muutosten yhteydessä.
• Pidämme yllä korkeaa ympäristöasioiden tuntemusta huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta.
• Dokumentoimme ja viestimme ympäristötyöstämme henkilöstöllemme. Annamme avointa ja asiallista tietoa ulkoisille sidosryhmille.
• Meillä on asianmukainen valmius käsitellä ympäristövahinkoja ja tahattomia ympäristöpäästöjä.

Lähetä sivu sähköpostilla
Olet lähettämässä sivua "Ympäristöpolitiikka".
Täytä alla oleva lomake ja paina ”lähetä”.
Nimesi:
 
Ystäväsi sähköpostiosoite: